0981.118.313

Cam kết cai thuốc

Sự hỗ trợ từ gia đình, người thân & bạn bè xung quanh là một điều vô cùng quan trọng giúp bạn chiến thắng được những khó khăn trong quá trình cai thuốc.

Nếu đã quyết định cai thuốc, hãy chọn cho mình những người có thể giúp đỡ, động viên và có thể cùng bạn thực hiện kế hoạch cai thuốc. Vquit sẽ giúp bạn gửi đến họ cam kết cai thuốc của bạn.
Lời hứa của tôi
(*) Họ và tên
Gửi lời hứa tới
Bạn sống ở đâu
(*) Ngày cai thuốc
(*) Địa chỉ Email
Mã bảo vệ
 
LIÊN HỆ - TRỢ GIÚP
Đăng ký nhận tin mới x
Đăng ký