0981.118.313

Tin nhắn hỗ trợ cai thuốc lá

          

Đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ cai thuốc lá thông qua tin nhắn 


Vquit TXT là hệ thống gửi tin nhắn hỗ trợ cai thuốc lá do Viện nghiên cứu Y – xã hội học (ISMS) triển khai nhằm hỗ trợ những người quyết định cai thuốc lá.

Sau khi lựa chọn ngày cai thuốc và đăng ký thông tin trên trang chủ, VquitTXT sẽ gửi tin nhắn hỗ trợ tới người cai thuốc hàng ngày.
Vui lòng nhập thông tin của bạn
(*) Số điện thoại di động mà anh/chị đang sử dụng: (Hiện Vquit TXT chỉ phục vụ cho đầu số tại Việt Nam)
Họ và tên của anh/chị:
Tuổi của anh/chị (Tính theo năm dương lịch):
Giới tính:
Nam
Nữ
Địa chỉ:
Tỉnh/Thành phố:
Quận/huyện:
Hiện tại, anh/chị đang sử dụng những sản phầm nào của thuốc lá?
Thuốc lá
Thuốc lào
Cả thuốc lá và thuốc lào
Hiện tại, anh/chị hút thuốc lá hàng ngày, hầu hết các ngày, vài ngày, hay thỉnh thoảng?
Hàng ngày
Hầu hết các ngày
Vài ngày
Thỉnh thoảng
Vào ngày anh/chị hút thuốc, anh/chị hút bao nhiêu điếu thuốc mỗi ngày?
10 điếu
11 – 20 điếu
21 – 30 điếu
>30 điếu
(*)Ngày Anh/chị lựa chọn bắt đầu cai thuốc (Anh/chị nên lựa chọn sau khoảng 1-2 tuần từ ngày đăng ký để có thời gian chuẩn bị tốt nhất trước khi cai thuốc) :
Điện thoại của Anh/chị có thể vào mạng Internet được không?
Không
Mã bảo vệ
Tin nhắn hỗ trợ cai thuốc lá
LIÊN HỆ - TRỢ GIÚP
Đăng ký nhận tin mới x
Đăng ký