0981.118.313
Trang chủ / Dược phẩm hỗ trợ cai thuốc lá / Liệu pháp thay thế nicotine (NRT)
Viên nén nhai OH NO

Viên nén nhai OH NO

Viên nén nhai OH NO là biệt dược chứa Nicotine sử dụng để hỗ trợ cho người quyết tâm muốn cai nghiện thuốc lá, giúp bạn phòng tránh được những căn bệnh do thuốc lá gây ra.
Kẹo cao su nicotine là một trong các liệu pháp thay thế nicotine được sử dụng để hỗ trợ các triệu chứng cai mà người nghiện thuốc lá/ thuốc lào gặp phải khi cai thuốc và hỗ trợ điều trị việc phụ thuộc nicotine.
Viên ngậm nicotine là một trong những liệu pháp thay thế nicotine được sử dụng để hỗ trợ cai nghiện thuốc lá.
Dược phẩm hỗ trợ
Tin nhắn cai thuốc
LIÊN HỆ - TRỢ GIÚP
Đăng ký nhận tin mới x
Đăng ký