0981.118.313
Trang chủ /

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

          

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân trên website www.vquit.vn

Có hiệu lực từ tháng 1 năm 2015

Viện nghiên cứu Y xã hội học và ban quản trị website www.vquit.vn hiểu rõ tầm quan trọng của sự bảo mật thông tin cá nhân của người sử dụng và đăng ký thông tin tại website www.vquit.vn. Dưới đây là những thông tin về cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và lưu trữ các thông tin cá nhân của người dùng. Chính sách bảo mật này áp dụng đối với tất cả các thiết bị truy cập hoặc liên kiết tới webstie www.vquit.vn.

Vui lòng lưu ý đọc cẩn thận chính sách bảo mật thông tin các nhân vì khi bạn đăng ký thông tin tức là bạn đã đồng ý với tất cả các điều khoản mà chúng tôi nêu ra dưới đây.


Chúng tôi thu thập thông tin gì về bạn?

Thông tin bạn có thể cung cấp thông qua website www.vquit.vn ở các hạng mục dưới đây: Thông tin bạn có thể cung cấp thông qua chương trình tin nhắn hỗ trợ cai thuốc lá VquitTXT Thông tin bạn cung cấp thông qua các nguồn của bên thứ ba.

Lưu ý : Chúng tôi không nhận thông tin qua bất cứ các nguồn nào của bên thứ ba.


Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như thế nào?

Chúng tôi sử dụng các thông tin mà bạn cung cấp cho các mục đích sau đây: Chúng tôi tiết lộ thông tin của bạn cho ai?

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin của bạn cho các bên thứ ba vì bất cứ mục đích nào.

Chúng tôi làm thế nào để bảo vệ thông tin của bạn?

Chúng tôi đã có các biện pháp thực tiễn và kỹ thuật hợp lý để bảo vệ thông tin chúng tôi thu thập có liên quan đến Dịch vụ. Tuy nhiên, lưu ý rằng mặc dù chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn, nhưng không có trang web, đường truyền Internet, hệ thống máy vi tính hay kết nối không dây nào là an toàn tuyệt đối.


 

 
Các bài viết khác:
Tin nhắn động viên cai thuốc lá - Vquit TXT
Giới thiệu hệ thống VquitTXT
Điều khoản sử dụng
LIÊN HỆ - TRỢ GIÚP
Đăng ký nhận tin mới x
Đăng ký