0981.118.313
Trang chủ /

Điều khoản sử dụng

          

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng trước khi đăng ký thông tin của bạn. Khi bạn đã đánh dấu vào ô “Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng và bảo mật thông tin cá nhân” nghĩa là bạn đã đồng ý và bị ràng buộc bới các quy định và điều kiện trong thỏa thuận này.

Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi, bạn vui lòng không đăng ký tham gia các tiện ích mà chúng tôi cung cấp trên website www.vquit.vn.

1. Giới thiệu về chương trình tin nhắn hỗ trợ cai thuốc lá VquitTXT

Vquit TXT là hệ thống gửi tin nhắn hỗ trợ cai thuốc lá do Viện nghiên cứu Y – xã hội học (ISMS) triển khai nhằm hỗ trợ những người quyết định cai thuốc lá.

Sau khi lựa chọn ngày cai thuốc và đăng ký thông tin trên trang chủ, VquitTXT sẽ gửi tin nhắn hỗ trợ tới người cai thuốc hàng ngày.

2. Quyền sở hữu

Chương trình tin nhắn hỗ trợ cai thuốc là VquitTXT được phát triển và sở hữu bởi Viện nghiên cứu Y – xã hội học (ISMS). Không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của Viện nghiên cứu Y – xã hội học.

3. Trách nhiệm của bạn khi sử dụng chương trình tin nhắn hỗ trợ cai thuốc lá

Trong quá trình gửi tin nhắn hỗ trợ bạn cai thuốc lá. VquitTXT sẽ có một số câu hỏi liên quan đến các nội dung:
Khi nhận được tin nhắn có các câu hỏi. Bạn soạn tin nhắn lại theo các câu trả lời có sẵn dựa trên hướng dẫn trong tin nhắn.

Việc bạn nhắn tin lại là rất quan trọng trong quá trình chúng tôi đáng giá sự hiệu quả và chất lượng của chương trình.


4. Cam kết bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin của bạn với bất cứ mục đích nào cho các bên thứ ba.

5. Xử lí vi phạm

Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ qui định nào trong thỏa thuận, chúng tôi có quyền ngay lập tức ngừng cung cấp tiện ích.

Ngoài ra, tùy thuộc và mức độ và tính chất vi phạm, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền về mọi thiệt hại mà bạn gây ra hoặc xuất phát từ vi phạm của bạn.

6. Phí và các khoản thu

Viện nghiên cứu Y - xã hội học cam kết không thu bất cứ khoản phí nào từ người sử dụng đối với chương trình tin nhắn hỗ trợ cai thuốc lá.

Tuy nhiên, bạn sẽ phải trả phí cho mỗi tin nhắn bạn nhắn lại cho nhà mạng. Ở đây các đầu số chúng tôi sử dụng là đầu số của nhà mạng Viettel.

7. Liên hệ với chúng tôi

Thông qua địa chỉ email: info@vquit.vn nếu như bạn có bất cứ phản hồi nào về chất lượng và hiệu quả của VquitTXT.

Chúng tôi đánh giá cao mọi đóng góp của bạn. Mỗi đóng góp của bạn sẽ giúp ích trực tiếp cho cộng đồng.

Các bài viết khác:
Tin nhắn động viên cai thuốc lá - Vquit TXT
Giới thiệu hệ thống VquitTXT
Chính sách bảo mật thông tin cá nhân
LIÊN HỆ - TRỢ GIÚP
Đăng ký nhận tin mới x
Đăng ký