0981.118.313
Trang chủ /

Giới thiệu hệ thống VquitTXT

          

VquitTXT là gì?

Vquit TXT là hệ thống gửi tin nhắn hỗ trợ cai thuốc lá do Viện nghiên cứu Y – xã hội học (ISMS) triển khai nhằm hỗ trợ những người quyết định cai thuốc lá.

Sau khi lựa chọn ngày cai thuốc và đăng ký thông tin trên trang chủ, VquitTXT sẽ gửi tin nhắn hỗ trợ tới người cai thuốc hàng ngày.


Tại sao người cai thuốc nên sử dụng VquitTXT

Có những nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng những người sử dụng hệ thống tin nhắn hỗ trợ cai thuốc có khả năng thành công gấp đôi so với những người cai thuốc bình thường.

Bên cạnh đó, các số liệu đã được kiểm chứng cũng chỉ ra rằng, cai thuốc lá sử dụng phương pháp kết hợp giữa nhận tư vấn từ các chuyên gia cai thuốc kèm theo sử dụng dược phẩm hỗ trợ cai thuốc đang là cách hiệu quả nhất để cai thuốc lá thành công. Ở đây, bạn sẽ nhận được những tư vấn đó thông qua tin nhắn.

Để biết rõ hơn về thông tin này bạn có thể liên hệ với ban quản trị Vquit thông qua email : info@vquit.vn


VquitTXT hoạt động như thế nào?

Sau khi nhận được thông tin đăng ký của bạn trên website: www.vquit.vn, hệ thống VquitTXT sẽ gửi cho bạn tin nhắn bao gồm:

Đăng ký sử dụng VquitTXT như thế nào?

Bạn điều đầy đủ thông tin ở phần Đăng ký sau đó nhấn vào nút Đăng ký ở cuối trang.

Sau khi nhận được thông tin, ban quản trị sẽ liên hệ với bạn và sau đó kích hoạt hệ thống tin nhắn dành cho số điện thoại mà bạn vừa đăng ký.
Các bài viết khác:
Tin nhắn động viên cai thuốc lá - Vquit TXT
Chính sách bảo mật thông tin cá nhân
Điều khoản sử dụng
LIÊN HỆ - TRỢ GIÚP
Đăng ký nhận tin mới x
Đăng ký