0981.118.313
Trang chủ / Dịch vụ & sản phẩm / Chương trình cai thuốc lá tại nơi làm việc
Khói thuốc lá là nguồn quan trọng nhất của ô nhiễm không khí trong nhà trong môi trường làm việc. Nó cũng có thể tương tác với các rủi ro nghề nghiệp khác, tăng thêm sự nguy hiểm cho sức khỏe nhiều hơn nữa. Một chính sách kiểm soát thuốc lá toàn diện là một cách hiệu quả để bảo vệ người lao động. Cung cấp hỗ trợ cho người lao động, giúp người lao động trở thành một người không hút thuốc là tốt trong điều kiện môi trường làm việc tốt hơn. Nó thể hiện sự cam kết của Doanh Nghiêp/Tổ Chức để tăng cường sức khỏe của tất cả nhân viên. Với mục tiêu – Hỗ trợ các công ty/doanh nghiệp giúp những cán bộ nhân viên trong công ty/doanh nghiệp có mong muốn cai thuốc, cai thuốc thành công. Vquit.vn đã xây dựng Chương trình cai thuốc lá cho Doanh Nghiệp/Tổ chức
 
 
 

Ví dụ điển hình về chương trình cai thuốc triển khai thành công tại nơi làm việc (Phần 1)

Có 0 bình luận trong chủ đề này
 
Ví dụ điển hình về chương trình cai thuốc triển khai thành công tại nơi làm việc (Phần 1)

Triển khai chương trình cai thuốc lá tại doanh nghiệp là một điểm mới tại Việt Nam, tuy nhiên tại các nước phát triển, các công ty, tập đoàn lớn trên thế giới đã thực hiện chương trình này như một phần văn hóa của doanh nghiệp. Với quan điểm đầu tư cho sức khỏe của nhân viên/người lao động chính là tăng khả năng kinh doanh thành công của doanh nghiệp.

Chúng ta đã biết về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và kinh tế, vậy thiệt hại gây ra đối với doanh nghiệp là như thế nào nếu người lao động/nhân viên của doanh nghiệp đó hút thuốc?

 
 • Nhiều nhân viên nghỉ hơn do các vấn đề liên quan đến thuốc lá;
 • Giảm năng suất lao động;
 • Tăng số lượng người nghỉ hưu sớm do các vấn đề liên quan đến sức khỏe mà nguyên nhân do hút thuốc gây ra;
 • Tăng chi phí chăm sóc sức khỏe cho những nhân viên hút thuốc;
 • Tăng chi phí bảo hiểm y tế;
 • Tăng chi phí bảo dưỡng và làm sạch nơi làm việc;
 • Tăng nguy cơ cháy nổ và các tai nạn khác liên quan đến hút thuốc; Và
 • Tăng chi phí bảo hiểm cháy nổ.

Đó là những chi phí có thể thống kê được và sẽ còn nhiều chi phí phát sinh khác đang được các nhà khoa học nghiên cứu. Nhìn vào những điểm trên có thể thấy rằng việc nhân viên/người lao động hút thuốc trong doanh nghiệp đều gây tổn hại tới chính bản thân họ, đồng nghiệp và cả doanh nghiệp.

Hãy cùng theo dõi những ví dụ điển hình về các doanh nghiệp đã triển khai và thành công với chương trình cai thuốc tại doanh nghiệp cũng như những bài học kinh nghiệm của chính doanh nghiệp đó.  Trong bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu câu chuyện tại Johnson & Johnson, một công ty sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khỏe toàn diện và rộng khắp lớn nhất trên thế giới, và cũng là nhà cung cấp các dịch vụ liên quan tới khách hàng, nhà thuốc và các thị trường chuyên nghiệp.

 

 
Động lực triển khai môi trường làm việc không khói thuốc

Johnson & Johnson hiểu rõ rằng sức khỏe nhân viên/người lao động là yếu tố quan trọng đối với thành công của công ty và coi trách nhiệm của công ty là mang lại cuộc sống khỏe mạnh hơn cho nhân viên/người lao động. Để phù hợp với nguyên tắc đó và để xây dựng, phát triển và duy trì văn hóa sức khỏe của tổ chức, Johnson & Johnson đã triển khai chính sách không hút thuốc tại nơi làm việc từ 1/1/2007.

Chính sách không hút thuốc tại nơi làm việc của Johnson & Johnson

Chính sách không hút thuốc của Johnson & Johnson cấm việc sử dụng thuốc lá tại tất cả khu vực trong công ty (ví dụ như:khu vực đất đaido công ty quản lý, tòa nhà văn phòng làm việc, văn phòng cho thuê, các phương tiện giao thông của công ty, và các cuộc họp của công ty với đối tác). Chịu tác động của rất nhiều ràng buộc pháp lý và bối cảnh chính sách tại nơi mà công ty đặt trụ sở, Johnson & Johnson đã cho phép những công ty con/liên kết tự thiết lập chính sách không hút thuốc lá riêng của chính công ty đó, kết hợp các yếu tố được mô tả trong chính sách của tập đoàn. Các công ty con cũng được phép thay đổi chính sách để phù hợp với luật tại địa phương hoặc thỏa ước lao động tập thể.

Johnson & Johnson đã cung cấp đào tạo và các tài liệu hướng dẫn để triển khai và thực hiện chính sách này. Bộ tài liệu hướng dẫn toàn cầu, bao gồm kế hoạch triển khai với những điểm cần chú ý về văn hóa và tài liệu để giúp người lao động thay đổi hành vi đã được phổ biến tới các công ty của Johnson & Johnson.

Kết quả đã đạt được

98% các công ty con của Johnson & Johnson đã trở thành môi trường không khói thuốc vào tháng 3 năm 2008 và 100% công ty tuân thủ chính sách không hút thuốc lá tại nơi làm việctại Châu Á, Châu Mỹ La Tinh, và Bắc Mỹ.

Người không hút thuốc nhận được lợi ích từ kết quả của chính sách này:

 
 • Loại bỏ mùi thuốc lá trong văn phòng và thang máy;
 • Khiến họ tự hào vì được làm việc tại công ty chăm sóc sức khỏe;
 • Loại bỏ lo ngại do hút thuốc thụ động; Và
 • Tạo điều kiện giao tiếp với người hút thuốc (người hút thuốc thường không rời khỏi bàn thường xuyên như trước để nghỉ hút thuốc).

Người hút thuốc nhận được lợi ích từ kết quả của chính sách này:
 
 • Giúp họ từ bỏ thuốc lá;
 • Tăng nỗ lực bỏ thuốc của họ;
 • Giảm số lượng điếu thuốc mà họ hút; Và
 • Khuyến khích họ suy nghĩ tích cực về việc cai thuốc.

Những trở ngại mà Johnson Johnson đã phải đối mặt
 
 • Pháp luật địa phương (yêu cầu một số khu vực hút thuốc bên ngoài). Để vượt qua rào cản này, Johnson & Johnson đã đưa ra chính sách không hút thuốc tại nơi làm việc như một vấn đề sức khỏe và an toàn của nhân viên/người lao động hơn là vấn đề tuân thủ các luật kiểm soát thuốc lá ở địa phương.
 • Thách thức của việc tuân thủ chính sách không hút thuốc lá tại nơi làm việc: Johnson & Johnson đã cung cấp những cách thức truyền thông hiện đại tới nhân viên/người lao động và đưa ra hỗ trợ cai thuốc một cách liên tục để khuyến khích nhân viên/người lao động trong công ty. Chính sách không hút thuốc lá cũng được khuyến khích như là một phần của văn hóa sức khỏe toàn diện chứ không phải công việc của một cá nhân.
 • Thiếu hụt các sản phẩm cai thuốc trên thị trường, ví dụ như tại Trung Quốc: ở một vài thị trường, các loại thuốc cai thuốc có thể không có sẵn.
 • Những người hút thuốc sống cùng nhau: Johnson & Johnson nhận thấy rằng những người lao động hút thuốc có khả năng cai thuốc thành công cao hơn nếu trong gia đình họ có người đã từng hút thuốc những đã cai được thuốc.Từ đó, Johnson & Johnson đã cung cấp hỗ trợ cai thuốc tới gia đình của nhân viên/người lao động hút thuốc để giúp họ cai thuốc
Ảnh: Nguồn Internet
Bài học kinh nghiệm được Johnson & Johnson rút ra:
 
 • Nhận được sự hỗ trợ của quản lý cao cấp và chính quyền địa phương về chính sách không khói thuốc. Chính sách cần đảm bảo rằng họ hiểu những mục tiêu và mong đợi của chính sách cũng như chiến lược triển khai và vai trò của họ trong quá trình này.
 • Đánh giá tình trạng hút thuốc hiện tại của công ty và xây dựng những ví dụ điển hình để đi tới mô hình không khói thuốc. Tiến hành phân tích hành vi hút thuốc của người lao động trong công ty và chuẩn bị sẵn sàng triển khai chính sách không hút thuốc. Tham khảo những chính sách không hút thuốc lá, tiến hành tổng hợp tài liệu tham khảo và những bài học thực tiễn ở những tổ chức toàn cầu khác.
 • Thiết lập một nhóm bao gồm người lao động ở tất cả các cấp bậc và phòng ban trong công ty (nhóm không hút thuốc tại nơi làm việc), thu hút nhóm để phát triển việc triển khai lồng ghép và kế hoạch truyền thông. Thành phần của nhóm nên bao gồm: ban quản lý, công đoàn, bộ phận sức khỏe và an toàn lao động, phòng nhân sự, và phòng điều hành, Liên đoàn Lao động. Hợp tác với bộ phận hỗ trợ nhân viên để tận dụng nguồn lực và phổ biến phương pháp thay thế Nicotine. Từ đó, làm bằng chứng về chương trình và các thuốc hỗ trợ cai thuốc.
 • Đợi đủ thời gian cho chính sách được triển khai, có thể mất từ 6-9 tháng nếu chính sách phòng chống tác hại thuốc lá đã có sẵn và từ 9-18 tháng nếu chính sách chưa được ban hành.
 • Truyền thông về chính sách đối với nhân viên, thông tin truyền thông cần rõ ràng, dễ hiểu và dễ nhớ. Phát triển một kế hoạch truyền thông kết hợp chạy song song cùng với việc tuyên truyền về chính sách (tối thiểu hàng năm). Xây dựng bộ công cụ truyền thông và quảng cáo. Thông báo về chính sách và kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ trợ cai thuốc. Sử dụng toàn bộ phương tiện truyền thông ví dụ như email thông báo, các sự kiện về kiểm soát thuốc lá trong cộng đồng, mạng nội bộ công ty, poster và tờ rơi, bản tin nội bộ của công ty.
 • Triển khai bất cứ những thay đổi môi trường cần thiết. Loại bỏ các gạt tàn thuốc lá tại các cơ sở của công ty, bỏ máy bán hàng tự động có bán thuốc lá, và dán biểu tượng không hút thuốc.
 • Đề nghị sự hỗ trợ từ nhân viên và gia đình của họ thông qua sáng kiến cai thuốc tại nơi làm việc trước và sau ngày dự định cai. Xem xét đa dạng các chương trình cai thuốc lá và nguồn lực có sẵn, bao gồm tự cai, đề nghị hỗ trợ cai thuốc lá tại nơi làm việc hoặc trực tuyến. Sử dụng các nguồn lực có sẵn từ cộng đồng địa phương. Lồng ghép chương trình cai thuốc lá với dịch vụ chăm sóc sức khỏe người lao động/nhân viên. Tìm ra các lựa chọn thích hợp để điều trị bằng tư vấn và thuốc dựa trên bằng chứng.
 • Đánh giá đầu ra của chính sách. Phát triển hoặc/và sử dụng công cụ đo lường hoặc đánh giá để giám sát quá trình thực thi chính sách không hút thuốc. Điều chỉnh chiến lược khi cần thiết. Theo dõi và báo cáo kết quả kinh doanh, tấm gương điển hình và bài học kinh nghiệm cho nhóm không hút thuốc tại nơi làm việc và quản lý cao cấp. Đo lường đầu ra bao gồm sự thỏa mãn của người lao động/nhân viên với chính sách và can thiệp của chương trình cai thuốc, sự thay đổi hành vi hút thuốc của nhân viên/người lao động (ví dụ như: tỉ lệ phần trăm của nhân viên không hút thuốc, tỉ lệ cai hoặc cố gắng cai sau 1 năm triển khai chính sách không hút thuốc lá), kết quả kinh doanh (ví dụ: chi phí giảm thiểu thông qua giảm các nguy cơ rủi ro, giảm thiểu chi phí thuốc men), tận dụng đề nghị hỗ trợ cai thuốc, sự tuân thủ chính sách, tỉ lệ phần trăm những công ty/chi nhánh triển khai chính sách thành công.
 • Xem xét việc thực hiện chính sách theo từng bước tại nơi mà việc triển khai có thể phải đối mặt với những trở ngại lớn. Ví dụ ở Nhật Bản, phòng y tế Johnson & Johnson đã triển khai chính sách cai thuốc lá thành 4 giai đoạn. Giai đoạn 1 bao gồm tách riêng khu vực không được hút thuốc và khu vực được hút thuốc. Giai đoạn 2 thực hiện xóa bỏ các khu vực hút thuốc và đưa ra chương trình kiểm soát thuốc lá trực tuyến đối với nhân viên/người lao động. Giai đoạn 3 bao gồm thông báo chính sách không khói thuốc trong hệ thống Johnson & Johnson toàn cầu trong thời gian sắp tới, triển khai chính sách “không hút thuốc trong giờ làm việc” và cung cấp chương trình hỗ trợ cai thuốc. Giai đoạn 4 bao gồm triển khai chính sách không hút thuốc tại nơi làm việc.
 
Dược phẩm hỗ trợ
Tin nhắn cai thuốc
LIÊN HỆ - TRỢ GIÚP
Đăng ký nhận tin mới x
Đăng ký