0981.118.313
Trang chủ / Dịch vụ & sản phẩm / Chương trình cai thuốc lá tại nơi làm việc
Khói thuốc lá là nguồn quan trọng nhất của ô nhiễm không khí trong nhà trong môi trường làm việc. Nó cũng có thể tương tác với các rủi ro nghề nghiệp khác, tăng thêm sự nguy hiểm cho sức khỏe nhiều hơn nữa. Một chính sách kiểm soát thuốc lá toàn diện là một cách hiệu quả để bảo vệ người lao động. Cung cấp hỗ trợ cho người lao động, giúp người lao động trở thành một người không hút thuốc là tốt trong điều kiện môi trường làm việc tốt hơn. Nó thể hiện sự cam kết của Doanh Nghiêp/Tổ Chức để tăng cường sức khỏe của tất cả nhân viên. Với mục tiêu – Hỗ trợ các công ty/doanh nghiệp giúp những cán bộ nhân viên trong công ty/doanh nghiệp có mong muốn cai thuốc, cai thuốc thành công. Vquit.vn đã xây dựng Chương trình cai thuốc lá cho Doanh Nghiệp/Tổ chức
 
 
 

Ví dụ điển hình về chương trình cai thuốc triển khai thành công tại nơi làm việc (Phần 2)

Có 0 bình luận trong chủ đề này
 
Mô tả về công ty (website www.dow.com)

Với doanh thu 54 tỉ đô la Mỹ hàng năm và 46.000 công nhân trên toàn thế giới, Dow là công ty hóa chất đa ngành với sự kết hợp của sức mạnh khoa học và công nghệ với “yếu tố con người” để liên tục cải tiến phục vụ cho sự tiến bộ của nhân loại. Công ty cung cấp hàng loạt những sản phẩm và dịch vụ tới khách hàng trên 160 quốc gia, kết nối ngành hóa học và các tiến bộ dựa trên nguyên tắc bền vững nhằm cung cấp mọi thứ, từ nước sạch, thức ăn, và dược phẩm tới sơn, đóng gói và những sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Để biết thêm thông tin, vui lòng ghé thăm website: www.dow.com.

Động lực để tạo môi trường không khói thuốc.

Như cam kết của công ty với với sức khỏe của người lao động, Dow đã thiết lập chính sách không hút thuốc tại các nhà máy khu vực Bắc Mỹ vào 15 năm trước. Nhóm triển khai tại Dow đã kiên quyết triển khai chính sách không khói thuốc cùng với các chính sách sẵn có và ưu tiên trong công ty với mong muốn chăm sóc sức khỏe và mang lại giá trị cho người tham gia. Chính sách không khói thuốc phù hợp với chính sách về Môi trường, Sức khỏe và An toàn của công ty (để bảo vệ cá nhân từ những tác dụng phụ xấu tới sức khỏe) và chính sách an toàn địa phương (cấm hút thuốc vì lý do an toàn).

Chính sách không khói thuốc

Năm 2003, Phòng nhân sự và sức khỏe đã cập nhật chính sách không khói thuốc trước tình hình gia tăng những bằng chứng liên quan tới những tác động bất lợi của hút thuốc thụ động.

Chính sách mới bao gồm hai phần:

1)  Mở rộng chính sách không khói thuốc tại Bắc Mĩ đối với các văn phòng và cuộc họp tại Dow bao gồm cả các khu vực bên ngoài, và triển khai chính sách không hút thuốc tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe của Dow ( ví dụ như trung tâm thể dục...).
 
2) Thực hiện chính sách toàn cầu về văn phòng và cuộc họp không khói thuốc (thiết kế những khu vực được phép hút thuốc bên ngoài).
 
Dow đã dành khoảng 18 tháng lên kế hoạch để triển khai chính sách mới. Chính sách được giới thiệu giống với các chính sách khác của công ty trên toàn quốc; một kế hoạch rõ ràng, có thời hạn cuối cùng, và mỗi bước triển khai đều được phê duyệt và tổng hợp lại bởi người phụ trách. Quá trình xem lại việc thực hành luật ở địa phương và những điểm còn tồn tại được thực hiện, và các công cụ ví dụ như bảng kiểm triển khai dựa trên điều kiện địa lý được cung cấp cho mỗi vùng của địa phương triển khai.
 
Một kế hoạch truyền thông toàn diện cũng được phát triển và triển khai, xây dựng những thông điệp được tùy chỉnh cho những đối tượng tham gia khác nhau - Phòng quản lý, Phòng nhân sự, đại diện công đoàn, người lao động  và phổ biến thông qua các loại hình phương tiện truyền thông. Công ty cung cấp cơ hội và sự hỗ trợ cai thuốc cho người lao động trước khi triển khai chính sách để khuyến khích lối sống không thuốc lá và dễ dàng thích ứng đối với chính sách. Sau khi triển khai chính sách, những điều chỉnh để phù hợp với từng địa phương là điều cần thiết. Chính sách cũng cần hợp nhất với việc đảm bảo chất lượng và quá trình kiểm toán của Dow.

Kết quả đạt được

Tỷ lệ người lao động cai thuốc, được theo dõi như một phần của chương trình đánh giá sức khỏe, được nâng cao từ khi triển khai chính sách. Tỷ lệ sử dụng thuốc lá của Dow trên toàn cầu hiện tại là 18%. Năm 2014, Dow tập trung giảm sự phổ biển sử dụng thuốc lá của mỗi vùng địa lý xuống 10%.
(Nguồn ảnh: Internet)

Những thách thức phải đối mặt

1. Thách thức về địa lý

Để triển khai chính sách tại Đức và Hà Lan, Dow cần sự thông qua của “Hội đồng lao động” hoặc nhóm đại diện người lao động, điều này dễ tạo ra quan liêu và dẫn tới việc chậm trễ triển khai. Điểm mấu chốt chính là sự hiểu biết một cách đầy đủ của người làm chính sách và cho phép một khoảng thời gian phù hợp trong kế hoạch triển khai cho việc truyền thông rộng hơn và đưa ra quyết định. Có bằng chứng mạnh mẽ nhằm hỗ trợ những khuyến nghị chính sách là rất cần thiết để hiểu rõ những yêu cầu tối thiểu của chính sách và đặt trạng thái mở một cách linh hoạt (hoặc là thêm thời gian cho việc triển khai) ở một vài địa điểm.

Một vài chi nhánh tại Châu Á  - Thái Bình Dương cũng gặp phải những thử thách như  tỷ lệ hút thuốc lá cao, thiếu hụt các chuyên gia về cai thuốc, dịch vụ, sự không sẵn có của thuốc cai hoặc liệu pháp thay thế nicotine. Dow đang làm việc với đội ngũ cán bộ y tế tại địa phương để tăng cường thêm kĩ năng và làm việc cá nhân hiệu quả để giải quyết vấn đề sử dụng thuốc lá trong cả tư vấn cá nhân và trong các chương trình nâng cao sức khỏe dân số. Tùy chỉnh các công cụ truyền thông cho thích hợp với nguồn lực địa phương là điều quan trọng để giúp truyền thông có hiệu quả và đáng tin cậy hơn. Ở một vài nơi, những nguồn lực bổ sung được phân bổ để triển khai chương trình cai thuốc lá tại địa phương.

2. Thiếu sự hiểu biết về nhu cầu và nguồn lực toàn cầu

Cần phải nghiên cứu sâu để nhằm tìm hiểu những tác động văn hóa của việc sử dụng thuốc lá và sự lựa chọn cai thuốc sẵn có đối với người lao động của Dow trên toàn cầu. Tại Dow, chuyên gia về vấn đề cai thuốc toàn cầu dựa vào đầu vào từ các mối liên hệ liên vùng trên toàn thế giới để đảm bảo rằng chính sách, hướng dẫn y tế và các nguồn lực sẵn được nhất quán và cho phép địa phương có thể linh hoạt khi cần thiết.

3. Một số bất cập

Rất khó để đánh giá sự hiệu quả của việc triển khai chính sách ở một số địa bàn khó khăn:

-          Chính sách cai thuốc lá của Dow nhằm hướng tới lợi ích của người lao động đã được đưa lên website như một phần trong cam kết của công ty và điều này giúp họ tự hào vì được làm việc trong môi trường làm việc đảm bảo sức khỏe.

-          Các thông điệp của chính sách không hút thuốc nơi làm việc của Dow là một phần của Ngày không hút thuốc tại toàn công ty và nằm trong mục tiêu bền vững của công ty.

-          Khiến chính sách trở thành một phần của quá trình kiểm tra và để thuốc lá trở thành một chủ đề trong mục sức khỏe và cập nhật những cuộc họp để giúp xác định (hoặc có khả năng) những thay đổi trong chính sách.

Những bài học kinh nghiệm

-          Hãy thực hiện những nghiên cứu. Hiểu rõ những cơ hội cai thuốc sẵn có của công ty bạn và luật/ phong tục của địa phương về việc sử dụng thuốc lá.

-          Có thể cung cấp những lý do hoặc ví dụ của các công ty khác trong việc triển khai không hút thuốc tại nơi làm việc.  Đảm bảo người lao động hiểu rõ quyết định cai thuốc không phải tùy hứng hoặc bắt buộc. Không chỉ sức khỏe người lao động mà còn việc giảm năng suất lao động và gia tăng nguy cơ về sức khỏe đều quan trọng đối với công ty, cả hai điều này đều ảnh hưởng tới lợi nhuận của công ty.

-          Nhận thức rằng cai thuốc là một vấn đề liên quan đến cảm xúc và yếu tố cá nhân với mọi người, đó có thể là một công việc khó khăn. Hãy hỗ trợ người lao động nỗ lực bỏ thuốc nhưng cần đảm bảo trong kế hoạch triển khai và truyền thông rằng những người không hút thuốc không cảm thấy bó buộc hoặc  không thoải mái bởi họ là người không sử dụng thuốc lá.

-          Xem xét một cộng đồng lớn hơn. Nơi có thể có cơ hội tạo ra lợi thế cho chương trình kiếm soát thuốc lá thành công trong cộng đồng của bạn. Ví dụ, việc thông qua luật phòng chống thuốc lá là tạo đà cho chính sách không hút tại nơi làm việc. Bởi vậy nó có thể tạo ra thay đổi trong chính sách không hút thuốc trong cộng đồng bằng việc triển khai chính sách không thuốc lá tại nơi làm việc. Giả sử đó là một cộng đồng nhỏ chỉ với hai người sử dụng lao động lớn. Có thể gặp gỡ những người sử dụng lao động lớn hơn để thảo luận với họ về việc họ có quan tâm tới việc triển khai chính khách không khói thuốc cùng thời điểm đó không.

-          Củng cố chính sách thông qua hoạt động truyền thông liên tục và giám sát. Củng cố chính sách và giám sát quá trình triển khai nhằm đảm bảo rằng chính sách trở thành một phần văn hóa của công ty và tất cả người lao động và đối tác hiểu rằng không hút thuốc lá là điều bắt buộc trong chính sách công ty.  Nhìn nhận về việc cần hỗ trợ thích hợp để giúp người lao động và thành viên trong gia đình của họ bỏ thuốc. Việc tái nghiện là có thể và mong muốn được bỏ thuốc mạnh mẽ hơn sau khi chính sách được đưa ra. Triển khai chương trình cai nghiện trong khoảng thời gian đều đặn qua các năm chứ không chỉ khi chính sách không hút thuốc được triển khai.

-          Luôn nghĩ tới việc cần đạt được mục tiêu cuối cùng của môi trường không khói thuốc. “Ngày không thuốc lá” tại Dow được tổ chức vào tháng Năm cùng với Ngày thế giới không hút thuốc lá.  Đó chính là cơ hội để công ty củng cố thông điệp không hút thuốc và khuyến khích mọi người hướng tới quyết định bỏ thuốc. Sự kiện cũng đưa ra những thách thức cụ thể tại từng khu vực để cung cấp môi trường hỗ trợ không hút thuốc (ví dụ như khu vực tại Nhật Bản đóng cửa các nhà hút thuốc ở khu vực bên ngoài tối thiếu một ngày).

-          Khen thưởng các khu vực làm việc thực hiện chính sách không hút thuốc. Dow có chỉ số sức khỏe tại nơi làm việc, đó là công cụ nội bộ nhằm đo lường và khuyến khích các khu vực để tạo ra môi trường hỗ trợ (và văn hóa) tích cực tạo động lực cho người lao động thực hành những hành vi tốt cho sức khỏe. “Môi trường làm việc không thuốc lá” là một yếu tố trong chỉ số này, khu vực làm việc sẽ nhận được điểm cao hơn theo cách đánh giá trên nếu ở đó không có khu vực hút thuốc.

Triển khai chính sách cần phải bao gồm tất cả các dạng thuốc lá. Phát sinh tiêu cực của chính sách không khói thuốc là khả năng gia tăng những người sử dụng thuốc lá không khói. Dow đã gia tăng những nỗ lực để cảnh báo điều này tới người lao động về những ảnh hưởng sức khỏe của thuốc lá không khói và xua tan về quan điểm rằng thuốc lá không khói là một loại thuốc lá an toàn. Dow cũng khẳng định mục đích của môi trường làm việc không thuốc lá không đi ngược lại chương trình không khói thuốc tại nơi làm việc và thống nhất trong thông điệp về sử dụng/cai thuốc lá (bao gồm hút thuốc).>>> Triển khai "Chương trình hỗ trợ cai thuốc lá trong doanh nghiệp" tại công ty TNHH Nhà máy bia Heineken

Biên dịch: Thúy An
Nguồn: https://www.cancer.org/content/dam/cancer-org/smoke-free-worksites/smokefree-in-a-box-english.pdfCác bài viết khác:
Dược phẩm hỗ trợ
Tin nhắn cai thuốc
LIÊN HỆ - TRỢ GIÚP
Đăng ký nhận tin mới x
Đăng ký