0981.118.313
Home / Successful stories

Successful stories

Nhưng mình phải quyết tâm, không hút nữa

Nhưng mình phải quyết tâm, không hút nữa

Bác tự đề ra chương trình bỏ thuốc dần dần. Lúc đầu là giảm số lượng điếu hút trong ngày. Khi thèm hút thuốc Bác làm một việc gì đó để thu hút sự chú ý, tập trung.
Cai thuốc để làm gương cho con cháu

Cai thuốc để làm gương cho con cháu

Cai thuốc lá phải tự mình kiên trì...Nhưng mình phải quyết tâm, không hút nữa.
Cai thuốc lá vì hạnh phúc, tương lai con cháu

Cai thuốc lá vì hạnh phúc, tương lai con cháu

Bản thân mình thật lắm lúc cũng nghĩ, hút thuốc lá thì thôi tuổi già chết cũng được, nhưng không phải đâu, phải vì tương lai các cháu
Để bỏ thuốc lá…cũng dằn vặt lắm!

Để bỏ thuốc lá…cũng dằn vặt lắm!

Sau khi cai, sức khoẻ nó đảm bảo, mà sáng dậy cái giọng, cái họng của mình sạch sẽ, khô ráo, không ho, không như hồi xưa, vợ con không phàn nàn. 
CAI THUỐC LÁ KHÓ nhưng, bạn có thể thực hiện ĐƯỢC

CAI THUỐC LÁ KHÓ nhưng, bạn có thể thực hiện ĐƯỢC

Cũng nhờ được cán bộ y tế và y tế thôn bản tư vấn, tôi đã biết được các phương pháp kiểm soát cơn thèm thuốc một cách hiệu quả. Tôi cũng đã thực hiện theo các hướng dẫn và đã vượt qua được những khó khăn đó.
Mình thì cứ phải quyết tâm từ chối luôn “Tôi không hút thuốc nữa” thì lần sau anh em mới không mời nữa, đừng ngại từ chối điều đó.

Mình thì cứ phải quyết tâm từ chối luôn “Tôi không hút thuốc nữa” thì lần sau anh em mới không mời nữa, đừng ngại từ chối điều đó.

 Phải quyết tâm từ chối lời mời hút thuốc từ những người làm cùng thì mới cai thành công !
Tôi muốn mình đi đầu trong nhà bỏ thuốc để chúng nó làm theo, phải làm được mới nói được với chúng nó chứ

Tôi muốn mình đi đầu trong nhà bỏ thuốc để chúng nó làm theo, phải làm được mới nói được với chúng nó chứ

Cai thuốc là thành công của bản thân tôi và mọi người có thể thực hiện được
Bỏ thuốc được bao nhiêu cái lợi, tội gì không bỏ!

Bỏ thuốc được bao nhiêu cái lợi, tội gì không bỏ!

Bạn đừng nghĩ già rồi thì không nên bỏ thuốc, bỏ thuốc được bao nhiêu cai lợi tội gì không bỏ.
Không hút thuốc thì mình còn sống thêm được thời gian dài so với những người hút thuốc

Không hút thuốc thì mình còn sống thêm được thời gian dài so với những người hút thuốc

Để cai thuôc cũng khó nhưng mình có lòng quyết tâm, kiên trì thì sẽ làm được tất cả.
LIÊN HỆ - TRỢ GIÚP
Đăng ký nhận tin mới x
Đăng ký