0981.118.313
Home / Services and products
Giới thiệu về chương trình

Giới thiệu về chương trình

Khói thuốc lá là nguồn quan trọng nhất của ô nhiễm không khí trong nhà trong môi trường làm việc. Nó cũng có thể tương tác với các rủi ro nghề nghiệp khác, tăng thêm sự nguy hiểm cho sức khỏe nhiều hơn nữa. Một chính sách kiểm soát thuốc lá toàn diện là một cách hiệu quả để bảo vệ người lao động. Cung cấp hỗ trợ cho người lao động, giúp người lao động trở thành một người không hút thuốc là tốt trong điều kiện môi trường làm việc tốt hơn. Nó thể hiện sự cam kết của ...
Miếng dán nicotine được sử dụng như một giải pháp cai thuốc lá tạm thời, việc sử dụng miếng dán nicotine an toàn với sức khỏe hơn rất nhiều so với hút thuốc vì trong miếng dán nicotine không chứa hắc ín và một số chất độc hại như trong thuốc lá/ thuốc lào.
Không phải tất cả những người hút thuốc khi cai thuốc đều cần phải sử dụng đến thuốc hỗ trợ điều trị cai thuốc lá. Các thuốc hỗ trợ điều trị cai thuốc lá chủ yếu được sử dụng để điều trị giảm thiểu các triệu chứng cai nhằm làm tăng hiệu quả cai thuốc
Smoking cessation medications
SMS text message smoking cessation support
LIÊN HỆ - TRỢ GIÚP
Đăng ký nhận tin mới x
Đăng ký