0981.118.313
Home / Smoking cessation medications
Miếng dán Nicorette

Miếng dán Nicorette

Miếng dán Nicorette được sử dụng như một giải pháp cai thuốc lá/thuốc lào (sau đây gọi là cai thuốc) tạm thời, việc sử dụng miếng dán nicorette an toàn với sức khỏe hơn rất nhiều so với hút thuốc lá/thuốc lào (sau đây gọi là hút thuốc) vì trong miếng dán Nicorette không chứa hắc ín và một số chất độc hại như trong thuốc lá/thuốc lào.
Viên ngậm nicotine là một trong những liệu pháp thay thế nicotine được sử dụng để hỗ trợ cai nghiện thuốc lá.
Smoking cessation medications
SMS text message smoking cessation support
LIÊN HỆ - TRỢ GIÚP
Đăng ký nhận tin mới x
Đăng ký