0981.118.313
Trang chủ /

Câu hỏi: Sau khi cai thuốc lá bao lâu thì trở nên không nghiện thuốc lá nữa ?

Có 0 bình luận trong chủ đề này
 
Vquit trả lời bạn:

Cần phải nhắc đi nhắc lại là người đã từng hút thuốc lá sẽ không bao giờ có thể giống như người không hút thuốc lá, không bao giờ nghiện thuốc lá. Nguy cơ tái nghiện luôn luôn rình rập vì thế cần phải cảnh giác. Một vài người đã cai thuốc lá phát biểu rằng: “Đôi khi tôi cũng muốn hút lại một điếu thuốc cho vui, nhưng tôi biết rằng nếu tôi hút trở lại dù chỉ một hơi thôi thì tôi cũng sẽ không tài nào cưỡng lại việc tiếp tục hút hơi thứ hai, điếu thứ hai và thế là tái nghiện trở lại”.

 
Các bài viết khác:
Dược phẩm hỗ trợ
Tin nhắn cai thuốc
LIÊN HỆ - TRỢ GIÚP
Đăng ký nhận tin mới x
Đăng ký