0981.118.313
Trang chủ / Gương cai thuốc thành công

Bác Đắc

56 tuổi, Thái Nguyên

Bạn đừng nghĩ già rồi thì không nên bỏ thuốc, bỏ thuốc được bao nhiêu cai lợi tội gì không bỏ.

 
                                                                       Nguyễn Công Đắc ( 56 tuổi “được bao nhiêu cái lợi tội gì không bỏ” )
 
Từ khi được cán bộ trạm y tế, rồi các cô y tế thôn bản tư vấn cai thuốc tôi thấy là sức khỏe của mình sau khi cai tốt hơn nhiều và đồng thời cũng tiết kiệm cho vợ, con một số tiền để chi phí việc khác. Quá trình cai nghiện cũng không khó khăn lắm, khi cai mình nghĩ đến các lý do cai như giảm được chi phí của mình, hai là sức khỏe đảm bảo hơn, ba là trước đêm phải dậy hút điếu thuốc lá xong mới đi ngủ tiếp nhưng giờ không cần nữa. Sau khi mình cai thuốc lá, thuốc lào rồi thì không có gì phải băn khoăn cả, không mất chi phí, không tốn thời gian đi mua, cuối cùng là không phải phiền hà tới ai cả. Đấy được bao nhiêu cái lợi tội gì không bỏ hả cô. Cai thuốc lá khó nhưng mà có quyết tâm, rồi nghĩ cho vợ, cho con mình thì không phải sợ, phải ngại nữa thì mình sẽ cai được thôi. 
Các ý kiến khác:
LIÊN HỆ - TRỢ GIÚP
Đăng ký nhận tin mới x
Đăng ký