0981.118.313
Trang chủ / Gương cai thuốc thành công

Chú Sình

49 tuổi, Thái Nguyên

 Phải  quyết tâm từ chối lời mời hút thuốc từ những người làm cùng thì mới cai thành công !

 
                                   
                    Chú Sình, 49 tuổi : Mình thì cứ phải quyết tâm từ chối luôn “Tôi không hút thuốc nữa” thì lần sau anh em mới không mời nữa, đừng ngại từ chối điều đó.


Tôi đã hút thuốc lá và thuốc lào khoảng 6-7 năm. Từ khi đăng ký tham gia vào chương trình ở trạm y tế, tôi được các bác sỹ ở trạm, rồi y tế thôn bản đến tận nhà để tư vấn, hỗ trợ. Thời gian đầu việc cai thuốc thật sự là rất khó. Ở nhà mà thấy ai đi qua mà hút thuốc là phải ra ngó, thèm cái mùi thuốc đó lắm nhưng rồi tôi lại phải quyết tâm quay vào. Bây giờ sức khỏe của tôi hơn xưa nhiều lắm, ăn uống và ngủ nghỉ cũng tốt hơn, trước đây, tôi được có 47kg thôi, bây giờ tôi được 49kg.
Những anh em đi làm cùng thì tôi cũng khuyên bảo nên cai thuốc, mình bây giờ là thợ xây, vào nhà sửa chữa cho người ta, con người ta đang còn nhỏ mình cũng không nên hút nhiều. 
Những lúc  đi làm có nhiều anh em hút thuốc, nhất là những lúc giải lao cảm thấy thèm lắm. Mình toàn phải bỏ đi chỗ khác, hoặc là giải lao trước hoặc giải lao sau nhóm đó để không bị thèm khi nhìn thấy anh em người ta hút.  Lúc đầu thì anh em người ta nói cũng ghê lắm, họ bảo không hút thuốc thì không được giải lao, kiểu như kích nhau điều thuốc, với mình thì lúc đó bảo luôn là vô tư,  mình thì cứ phải quyết tâm từ chối luôn “Tôi không hút thuốc nữa” thì lần sau anh em mới không mời nữa đừng ngại từ chối điều đó. Ngày xưa không bị ho thì cái việc từ chối điếu thuốc mời nó ngại lắm, họ quý mình mới mời điều thuốc mà mình lại từ chối, nhưng bây giờ thì phải quyết tâm nói luôn “ Tôi không hút nữa”  và phải bỏ qua những lời nói của anh em, không vì tức nhau hay nể nhau câu nói mà hút lại. Những lúc đó tôi phải nghĩ tới sức khỏe của bản thân, những cơn ho kéo dài mệt mỏi lắm.
Hay như việc uống nước chè là thèm thuốc thì lúc đầu mình phải pha trà loãng, rồi dần dần phải chuyển qua uống nước trắng đun sôi để nguội thôi, là không làm mình thèm nữa.
Vợ con cũng động viên rồi nhắc nhở những lúc mình thèm thuốc, cũng phải rất là ngọt ngào thì mình mới nghe (cười rất thoải mái) đàn ông thì ngọt ngào ai chẳng thích. 

                                   
                    Chú Sình, 49 tuổi : Mình thì cứ phải quyết tâm từ chối luôn “Tôi không hút thuốc nữa” thì lần sau anh em mới không mời nữa, đừng ngại từ chối điều đó.


Tôi đã hút thuốc lá và thuốc lào khoảng 6-7 năm. Từ khi đăng ký tham gia vào chương trình ở trạm y tế, tôi được các bác sỹ ở trạm, rồi y tế thôn bản đến tận nhà để tư vấn, hỗ trợ. Thời gian đầu việc cai thuốc thật sự là rất khó. Ở nhà mà thấy ai đi qua mà hút thuốc là phải ra ngó, thèm cái mùi thuốc đó lắm nhưng rồi tôi lại phải quyết tâm quay vào. Bây giờ sức khỏe của tôi hơn xưa nhiều lắm, ăn uống và ngủ nghỉ cũng tốt hơn, trước đây, tôi được có 47kg thôi, bây giờ tôi được 49kg.
Những anh em đi làm cùng thì tôi cũng khuyên bảo nên cai thuốc, mình bây giờ là thợ xây, vào nhà sửa chữa cho người ta, con người ta đang còn nhỏ mình cũng không nên hút nhiều. 
Những lúc  đi làm có nhiều anh em hút thuốc, nhất là những lúc giải lao cảm thấy thèm lắm. Mình toàn phải bỏ đi chỗ khác, hoặc là giải lao trước hoặc giải lao sau nhóm đó để không bị thèm khi nhìn thấy anh em người ta hút.  Lúc đầu thì anh em người ta nói cũng ghê lắm, họ bảo không hút thuốc thì không được giải lao, kiểu như kích nhau điều thuốc, với mình thì lúc đó bảo luôn là vô tư,  mình thì cứ phải quyết tâm từ chối luôn “Tôi không hút thuốc nữa” thì lần sau anh em mới không mời nữa đừng ngại từ chối điều đó. Ngày xưa không bị ho thì cái việc từ chối điếu thuốc mời nó ngại lắm, họ quý mình mới mời điều thuốc mà mình lại từ chối, nhưng bây giờ thì phải quyết tâm nói luôn “ Tôi không hút nữa”  và phải bỏ qua những lời nói của anh em, không vì tức nhau hay nể nhau câu nói mà hút lại. Những lúc đó tôi phải nghĩ tới sức khỏe của bản thân, những cơn ho kéo dài mệt mỏi lắm.
Hay như việc uống nước chè là thèm thuốc thì lúc đầu mình phải pha trà loãng, rồi dần dần phải chuyển qua uống nước trắng đun sôi để nguội thôi, là không làm mình thèm nữa.
Vợ con cũng động viên rồi nhắc nhở những lúc mình thèm thuốc, cũng phải rất là ngọt ngào thì mình mới nghe (cười rất thoải mái) đàn ông thì ngọt ngào ai chẳng thích. 
                                   
                    Chú Sình, 49 tuổi : Mình thì cứ phải quyết tâm từ chối luôn “Tôi không hút thuốc nữa” thì lần sau anh em mới không mời nữa, đừng ngại từ chối điều đó.


Tôi đã hút thuốc lá và thuốc lào khoảng 6-7 năm. Từ khi đăng ký tham gia vào chương trình ở trạm y tế, tôi được các bác sỹ ở trạm, rồi y tế thôn bản đến tận nhà để tư vấn, hỗ trợ. Thời gian đầu việc cai thuốc thật sự là rất khó. Ở nhà mà thấy ai đi qua mà hút thuốc là phải ra ngó, thèm cái mùi thuốc đó lắm nhưng rồi tôi lại phải quyết tâm quay vào. Bây giờ sức khỏe của tôi hơn xưa nhiều lắm, ăn uống và ngủ nghỉ cũng tốt hơn, trước đây, tôi được có 47kg thôi, bây giờ tôi được 49kg.
Những anh em đi làm cùng thì tôi cũng khuyên bảo nên cai thuốc, mình bây giờ là thợ xây, vào nhà sửa chữa cho người ta, con người ta đang còn nhỏ mình cũng không nên hút nhiều. 
Những lúc  đi làm có nhiều anh em hút thuốc, nhất là những lúc giải lao cảm thấy thèm lắm. Mình toàn phải bỏ đi chỗ khác, hoặc là giải lao trước hoặc giải lao sau nhóm đó để không bị thèm khi nhìn thấy anh em người ta hút.  Lúc đầu thì anh em người ta nói cũng ghê lắm, họ bảo không hút thuốc thì không được giải lao, kiểu như kích nhau điều thuốc, với mình thì lúc đó bảo luôn là vô tư,  mình thì cứ phải quyết tâm từ chối luôn “Tôi không hút thuốc nữa” thì lần sau anh em mới không mời nữa đừng ngại từ chối điều đó. Ngày xưa không bị ho thì cái việc từ chối điếu thuốc mời nó ngại lắm, họ quý mình mới mời điều thuốc mà mình lại từ chối, nhưng bây giờ thì phải quyết tâm nói luôn “ Tôi không hút nữa”  và phải bỏ qua những lời nói của anh em, không vì tức nhau hay nể nhau câu nói mà hút lại. Những lúc đó tôi phải nghĩ tới sức khỏe của bản thân, những cơn ho kéo dài mệt mỏi lắm.
Hay như việc uống nước chè là thèm thuốc thì lúc đầu mình phải pha trà loãng, rồi dần dần phải chuyển qua uống nước trắng đun sôi để nguội thôi, là không làm mình thèm nữa.

Vợ con cũng động viên rồi nhắc nhở những lúc mình thèm thuốc, cũng phải rất là ngọt ngào thì mình mới nghe (cười rất thoải mái) đàn ông thì ngọt ngào ai chẳng thích. 
                                   
                    Chú Sình, 49 tuổi : Mình thì cứ phải quyết tâm từ chối luôn “Tôi không hút thuốc nữa” thì lần sau anh em mới không mời nữa, đừng ngại từ chối điều đó.


Tôi đã hút thuốc lá và thuốc lào khoảng 6-7 năm. Từ khi đăng ký tham gia vào chương trình ở trạm y tế, tôi được các bác sỹ ở trạm, rồi y tế thôn bản đến tận nhà để tư vấn, hỗ trợ. Thời gian đầu việc cai thuốc thật sự là rất khó. Ở nhà mà thấy ai đi qua mà hút thuốc là phải ra ngó, thèm cái mùi thuốc đó lắm nhưng rồi tôi lại phải quyết tâm quay vào. Bây giờ sức khỏe của tôi hơn xưa nhiều lắm, ăn uống và ngủ nghỉ cũng tốt hơn, trước đây, tôi được có 47kg thôi, bây giờ tôi được 49kg.
Những anh em đi làm cùng thì tôi cũng khuyên bảo nên cai thuốc, mình bây giờ là thợ xây, vào nhà sửa chữa cho người ta, con người ta đang còn nhỏ mình cũng không nên hút nhiều. 
Những lúc  đi làm có nhiều anh em hút thuốc, nhất là những lúc giải lao cảm thấy thèm lắm. Mình toàn phải bỏ đi chỗ khác, hoặc là giải lao trước hoặc giải lao sau nhóm đó để không bị thèm khi nhìn thấy anh em người ta hút.  Lúc đầu thì anh em người ta nói cũng ghê lắm, họ bảo không hút thuốc thì không được giải lao, kiểu như kích nhau điều thuốc, với mình thì lúc đó bảo luôn là vô tư,  mình thì cứ phải quyết tâm từ chối luôn “Tôi không hút thuốc nữa” thì lần sau anh em mới không mời nữa đừng ngại từ chối điều đó. Ngày xưa không bị ho thì cái việc từ chối điếu thuốc mời nó ngại lắm, họ quý mình mới mời điều thuốc mà mình lại từ chối, nhưng bây giờ thì phải quyết tâm nói luôn “ Tôi không hút nữa”  và phải bỏ qua những lời nói của anh em, không vì tức nhau hay nể nhau câu nói mà hút lại. Những lúc đó tôi phải nghĩ tới sức khỏe của bản thân, những cơn ho kéo dài mệt mỏi lắm.
Hay như việc uống nước chè là thèm thuốc thì lúc đầu mình phải pha trà loãng, rồi dần dần phải chuyển qua uống nước trắng đun sôi để nguội thôi, là không làm mình thèm nữa.
Vợ con cũng động viên rồi nhắc nhở những lúc mình thèm thuốc, cũng phải rất là ngọt ngào thì mình mới nghe (cười rất thoải mái) đàn ông thì ngọt ngào ai chẳng thích. 
Các ý kiến khác:
LIÊN HỆ - TRỢ GIÚP
Đăng ký nhận tin mới x
Đăng ký