0981.118.313
Trang chủ /

Niềm tin vào Nicotine, sự thèm thuốc và các hoạt động thần kinh liên quan

Có 0 bình luận trong chủ đề này
 
Mặc dù đã có những thành công ban đầu trong việc điều trị nghiện ma túy bằng phương pháp nhận thức, có rất ít thông tin được biết về các cơ chế thần kinh cụ thể mà qua đó các yếu tố nhận thức ảnh hưởng đến sự thèm thuốc và các phản ứng liên quan của não bộ. Một nhóm các nhà khoa học từ các trường đại học và Viện nghiên cứu ở Mỹ và Đan Mạch đã thực hiện một nghiên cứu nhằm tìm hiểu các yếu tố nhận thức như niềm tin ảnh hưởng như thế nào tới sự thèm thuốc chủ quan và các hoạt động thần kinh ở những người nghiện chất Nicotine bằng cách sử dụng hình ảnh cộng hưởng từ chức năng và thần kinh não bộ.

Thèm thuốc là triệu chứng chính của sự nghiện thuốc và đã được chứng minh là rất khó để điều trị so với các triệu chứng phụ thuộc về thể chất. Các nghiên cứu trước đó đã chỉ ra rằng niềm tin vào thuốc có thể thay đổi hoạt động thần kinh có liên quan tới rượu/bia, chất Nicotine, và ma túy. Phát hiện của các tác giả nói trên trong những nghiên cứu trước đây của họ đã chứng minh rằng niềm tin có ảnh hưởng mạnh mẽ trong việc ghi nhận ảnh hưởng của Nicotine lên việc nhận thức trong não bộ. Tuy nhiên, phát hiện đó chưa chỉ rõ về việc liệu rằng sự tương tác giữa niềm tin và thuốc có thể điều chỉnh các khía cạnh khác của sự nghiện thuốc (ví dụ: sự thèm thuốc) hay không. Và nghiên cứu này sẽ giúp chúng ta trả lời câu hỏi đó.

Thiết kế

28 người hút thuốc lá lâu năm và không có ý định cai thuốc ở Houston, Texas, Mỹ đã được tuyển chọn để tham gia nghiên cứu. Tất cả người hút thuốc lá được đề nghị cai thuốc trước ngày bắt đầu thử nghiệm. Tình trạng thiếu thuốc được xác định bằng nồng độ khí carbon monoxide (CO) trong hơi thở của người hút thuốc. Nghiên cứu được thiết kế mù đôi, người hút thuốc sẽ tham gia 4 buổi trong 4 ngày khác nhau và được phân chia vào một trong các nhóm sau: được nói là có chất Nicotine trong thuốc lá và được nhận 1 điếu thuốc lá có Nicotine; được nói là có chất Nicotine trong thuốc lá nhưng được nhận một điếu thuốc lá không có Nicotine; được nói là không có Nicotine trong thuốc lá và được nhận 1 điếu thuốc có Nicotine; được nói là không có Nicotine trong thuốc lá và được nhận 1 điếu thuốc lá không có Nicotine. Hàm lượng Nicotine trong điếu thuốc trong nghiên cứu này là rất thấp (0.06mg) và người tham gia không biết về thông tin đó cho đến khi họ hoàn thành đầy đủ 4 buổi.

Kết quả

Tác động của niềm tin đối với hành vi nhận thức

Kết quả từ mô hình phân tích hồi quy đa biến tuyến tính hỗn hợp chỉ ra rằng không có ảnh hưởng của niềm tin hay Nicotine đối với hành vi nhận thức.

Tác động của niềm tin đối với sự thèm thuốc chủ động

Kết quả của nghiên cứu cho thấy, ở nhóm được nhận thuốc lá có chứa Nicotine và được nói là có chất Nicotine trong thuốc lá thì sự thèm thuốc đã giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, ở nhóm được nhận thuốc lá có chất Nicotine nhưng được nói là không có chất Nicotine trong thuốc lá thì sự thèm thuốc không hề giảm.

Tác động của niềm tin lên các hoạt động thần kinh liên quan tới sự thèm thuốc

Các nhà nghiên cứu tiếp tục tìm hiểu về tác động của niềm tin lên các hoạt động thần kinh liên quan tới sự thèm thuốc và thấy rằng khi người tham gia được nói là có chất Nicotine trong thuốc là và hút thuốc lá có chứa Nicotine thì đã có sự tương tác tích cực giữa các chỉ số sau khi hút thuốc và các hoạt động ở phần giữa trái của thùy nhỏ ở não trước (insula).  Tuy nhiên, mối tương tác đó đã biến mất khi người tham gia được nói là không có Nicotine trong thuốc lá và hút thuốc lá có chứa Nicotine. Kết quả này gợi ý rằng niềm tin vào Nicotine đã điều chỉnh hoạt động của thùy nhỏ não trước có liên quan tới sự thèm thuốc.

Tác động của niềm tin lên hoạt động thần kinh liên quan tới tín hiệu thèm thuốc và nhận thức

Kết quả nghiên cứu đã gợi ý hai điểm chính: (1) Thùy nhỏ não trước tích hợp cả tính hiệu của sự thèm thuốc chủ động và đưa ra quyết định hút thuốc; (2) Những hoạt động đó ở người thèm thuốc phụ thuộc vào niềm tin hơn là Nicotine.

Kết luận

Những kết quả trong nghiên cứu này đã cung cấp bằng chứng thuyết phục, cho thấy tác động mạnh mẽ của niềm tin trong việc chống lại sự thèm và nghiện thuốc cũng như hiểu biết sâu sắc về cơ chế điều trị nhận thức đối với nghiện thuốc.

Nguồn: Journal.frontiersin.org
 
Dược phẩm hỗ trợ
Tin nhắn cai thuốc
LIÊN HỆ - TRỢ GIÚP
Đăng ký nhận tin mới x
Đăng ký