0981.118.313
Trang chủ / Dành cho cán bộ y tế / Tài liệu tham khảo
Tài liệu tập huấn về tư vấn và điều trị cai nghiện thuốc lá cho cán bộ y tế

Tài liệu tập huấn về tư vấn và điều trị cai nghiện thuốc lá cho cán bộ y tế

Tài liệu tập huấn được xây dựng trong khuôn khổ dự án " Xây dựng và phổ biến chương trình đào tạo về điều trị cai nghiện thuốc lá cho cán bộ y tế tại Việt Nam" được triển khai thực hiện bởi Viện nghiên cứu Y - Xã hội học hợp tác với Văn phòng chương trình phòng chống tác hại thuốc lá quốc gia và Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai (Dự án được tài trợ bởi Pfizer Independent Grants for Leaming & Change và Global Bridges). Tài liệu tập huấn được xây dựng với sự hỗ trợ ...
Điều trị phụ thuộc thuốc lá là một cấu phần quan trọng của chương trình kiểm soát thuốc lá toàn diện. Điều quan trọng là cung cấp cho người sử dụng thuốc lá càng nhiều hỗ trợ càng tốt trong việc thay đổi hành vi của họ. Hoặc nếu không, họ sẽ áp dụng bất cứ cách cai thuốc nào mà họ có thể tìm thấy. Thấu hiểu được những khó khăn mà người hút thuốc đang gặp phải trong quá trình cai thuốc lá. Vquit xây dựng và chia sẻ bộ tài liệu dành cho cán bộ y tế đọc và tham khảo trong quá trình hỗ trợ và điều trị cai nghiện thuốc lá tại cộng đồng: - Quy trình chi tiết tư vấn cai thuốc lá/ thuốc lào. - Tổng quan về sử dụng thuốc lá/ thuốc lào, tác hại của thuốc lá/ thuốc lào và lợi ích của cai thuốc lá/ thuốc lào. - Vai trò của việc điều trị sử dụng thuốc lá trong chương trình kiểm soát thuốc lá toàn diện. - Phụ thuộc thuốc lá/ thuốc lào. - Thuốc điều trị cai thuốc lá/ thuốc lào
Điều trị phụ thuộc thuốc lá là một cấu phần quan trọng của chương trình kiểm soát thuốc lá toàn diện. Điều quan trọng là cung cấp cho người sử dụng thuốc lá càng nhiều hỗ trợ càng tốt trong việc thay đổi hành vi của họ. Hoặc nếu không, họ sẽ áp dụng bất cứ cách cai thuốc nào mà họ có thể tìm thấy. Thấu hiểu được những khó khăn mà người hút thuốc đang gặp phải trong quá trình cai thuốc lá. Vquit xây dựng và chia sẻ bộ tài liệu dành cho cán bộ y tế đọc và tham khảo trong quá trình hỗ trợ và điều trị cai nghiện thuốc lá tại cộng đồng: - Quy trình chi tiết tư vấn cai thuốc lá/ thuốc lào. - Tổng quan về sử dụng thuốc lá/ thuốc lào, tác hại của thuốc lá/ thuốc lào và lợi ích của cai thuốc lá/ thuốc lào. - Vai trò của việc điều trị sử dụng thuốc lá trong chương trình kiểm soát thuốc lá toàn diện. - Phụ thuộc thuốc lá/ thuốc lào. - Thuốc điều trị cai thuốc lá/ thuốc lào.  
  Điều trị phụ thuộc thuốc lá là một cấu phần quan trọng của chương trình kiểm soát thuốc lá toàn diện. Điều quan trọng là cung cấp cho người sử dụng thuốc lá càng nhiều hỗ trợ càng tốt trong việc thay đổi hành vi của họ. Hoặc nếu không, họ sẽ áp dụng bất cứ cách cai thuốc nào mà họ có thể tìm thấy. Thấu hiểu được những khó khăn mà người hút thuốc đang gặp phải trong quá trình cai thuốc lá. Vquit xây dựng và chia sẻ bộ tài liệu dành cho cán bộ y tế đọc và tham khảo trong quá trình hỗ trợ và điều trị cai nghiện thuốc lá tại cộng đồng: - Quy trình chi tiết tư vấn cai thuốc lá/ thuốc lào. - Tổng quan về sử dụng thuốc lá/ thuốc lào, tác hại của thuốc lá/ thuốc lào và lợi ích của cai thuốc lá/ thuốc lào. - Vai trò của việc điều trị sử dụng thuốc lá trong chương trình kiểm soát thuốc lá toàn diện. - Phụ thuộc thuốc lá/ thuốc lào. - Thuốc điều trị cai thuốc lá/ thuốc lào.
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Quyết định số 877/2004/QĐ/CTN ngày 11 tháng 11 năm 2004 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc phê chuẩn Công ước khung về kiểm soát thuốc lá; Căn cứ Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế, Thủ ...
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá ngày 18 tháng 6 năm 2012; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá.  
Điều trị phụ thuộc thuốc lá là một cấu phần quan trọng của chương trình kiểm soát thuốc lá toàn diện. Điều quan trọng là cung cấp cho người sử dụng thuốc lá càng nhiều hỗ trợ càng tốt trong việc thay đổi hành vi của họ. Hoặc nếu không, họ sẽ áp dụng bất cứ cách cai thuốc nào mà họ có thể tìm thấy. Thấu hiểu được những khó khăn mà người hút thuốc đang gặp phải trong quá trình cai thuốc lá. Vquit xây dựng và chia sẻ bộ tài liệu dành cho cán bộ y tế đọc và tham khảo trong quá trình hỗ trợ và điều trị cai nghiện thuốc lá tại cộng đồng.  
Tài liệu tham khảo dành cho cán bộ y tế: The Tobacco Atlas (5th edition) - American Cancer Society  Vquit gửi tới các bạn tài liệu hữu ích để tham khảo. Tài liệu được chia sẻ với mục đích cung cấp thêm nguồn thông tin chính thức dành cho các cán bộ y tế đọc và tham khảo. Bạn có thể xem trực tuyến hoặc tải về tại : http://www.tobaccoatlas.org/ Trích nguồn: American Cancer Society  
Tài liệu tham khảo dành cho cán bộ y tế: A guide for tobacco users to quit  Vquit gửi tới các bạn tài liệu hữu ích để tham khảo. Tài liệu được chia sẻ với mục đích cung cấp thêm nguồn thông tin chính thức dành cho các cán bộ y tế đọc và tham khảo. Tải về   Trích nguồn: World Health Organization - http://www.who.int/tobacco/publications/smoking_cessation/9789241506939/en/
Mẫu tài liệu truyền thông: Cai thuốc khó nhưng bạn có thể thực hiện được Bản quyền Vquit.vn:    Vquit - Cai thuốc khó nhưng bạn có thể thực hiện được Lưu ý: Ngoài việc sử dụng để cai thuốc cho bản thân, mọi trường hợp sử dụng tài liệu này cho các mục đích khác cần được sự cho phép của ban quản trị Vquit.  Liên hệ:  Viện nghiên cứu y - xã hộc học (website - www.isms.org.vn)
Mẫu tài liệu truyền thông: Hút thuốc lá thụ động Bản quyền Vquit.vn:   Vquit - Hút thuốc lá thụ đông Lưu ý: Ngoài việc sử dụng để cai thuốc cho bản thân, mọi trường hợp sử dụng tài liệu này cho các mục đích khác cần được sự cho phép của ban quản trị Vquit.  Liên hệ:  Viện nghiên cứu y - xã hộc học (website - www.isms.org.vn)
Mẫu tài liệu truyền thông: Tác hại của thuốc lá & thuốc lào Bản quyền Vquit.vn:   Vquit - Tác hại của thuốc lá và thuốc lào Lưu ý: Ngoài việc sử dụng để cai thuốc cho bản thân, mọi trường hợp sử dụng tài liệu này cho các mục đích khác cần được sự cho phép của ban quản trị Vquit.  Liên hệ:  Viện nghiên cứu y - xã hộc học (website - www.isms.org.vn)
Trong quá trình cai thuốc, một trong những khó khăn bạn thường gặp phải đó là  thay đổi tâm trạng. Bạn có thể bị cảm thấy bị kích thích, bồn chồn, buồn chán, lo lắng, cáu giận hoặc ủ rũ. Nếu bạn đã và đang trải qua những cảm xúc này khi bỏ thuốc thì luyện tập sau sẽ  giúp ích rất nhiều cho bạn trong việc cải thiện tâm trạng.
Dược phẩm hỗ trợ
Tin nhắn cai thuốc
LIÊN HỆ - TRỢ GIÚP
Đăng ký nhận tin mới x
Đăng ký