0981.118.313
Trang chủ / Dành cho cán bộ y tế / Tài liệu tham khảo

Công ước Khung của Tổ chức y tế thế giới về kiểm soát thuốc lá

Có 0 bình luận trong chủ đề này
Công ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá của Tổ chức y tế thế giới viết tắt là WHO FCTC là công cụ kiểm soát thuốc lá hiệu quả nhất của thế giới. Là công ước đầu tiên được thương thảo với sự bảo trợ của WHO, với hơn 170 quốc gia đã tham gia làm thành viên công ước. Là một công ước dựa trên bằng chứng, công ước này tái khẳng định quyền được hưởng sức khỏe tốt nhất của mọi người dân và tạo ra khung pháp lý mới cho hợp tác hành động trong lĩnh vực kiểm soát thuốc lá

Công ước khung về Kiểm soát Thuốc lá của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 17 tháng 3 năm 2005./.

Công ước Khung của Tổ chức Y tế Thế giới về Kiểm soát Thuốc lá

Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 56.

Nhắc lại các nghị quyết WHA 49.17 và WHA52.18 của TCYTTG kêu gọi việc xây dựng một công ước khung của TCYTTG về kiểm soát thuốc lá phù hợp với Điều 19 của Hiến ch­ương của TCYTG;

Quyết tâm bảo vệ các thế hệ hiện tại và t­ương lai khỏi việc tiêu thụ thuốc lá và phơi nhiễm với khói thuốc lá;

Ghi nhận với mọi quan tâm sâu sắc sự gia tăng hút thuốc lá và các hình thức sử dụng thuốc lá khác trên toàn thế giới;

 Ghi nhận với sự đánh giá cao bản báo cáo của Chủ tịch Cơ quan Đàm phán Liên Chính phủ về kết quả làm việc của Cơ quan này; 1

Tin tưởng rằng công ước này là một bước khởi đầu để đẩy mạnh hành động cấp quốc gia, khu vực và quốc tế và sự hợp tác toàn cầu nhằm bảo vệ sức khỏe con người khỏi tác động tàn phá của việc tiêu thụ thuốc lá và phơi nhiễm với khói thuốc lá, và rất quan tâm đến việc phải dành sự xem xét cân nhắc đặc biệt cho những hoàn cảnh cụ thể của các nước đang phát triển cũng như các nước có nền kinh tế đang chuyển đổi;


Các bài viết khác:
Dược phẩm hỗ trợ
Tin nhắn cai thuốc
LIÊN HỆ - TRỢ GIÚP
Đăng ký nhận tin mới x
Đăng ký