0981.118.313
Trang chủ / Dành cho cán bộ y tế / Tài liệu tham khảo

Tài liệu: A guide for tobacco users to quit (Nguồn: World Health Organization)

Có 0 bình luận trong chủ đề này
 
Tài liệu tham khảo dành cho cán bộ y tế: A guide for tobacco users to quit 

Vquit gửi tới các bạn tài liệu hữu ích để tham khảo. Tài liệu được chia sẻ với mục đích cung cấp thêm nguồn thông tin chính thức dành cho các cán bộ y tế đọc và tham khảo. Tải về

 

Trích nguồn: World Health Organization - http://www.who.int/tobacco/publications/smoking_cessation/9789241506939/en/
Các bài viết khác:
Dược phẩm hỗ trợ
Tin nhắn cai thuốc
LIÊN HỆ - TRỢ GIÚP
Đăng ký nhận tin mới x
Đăng ký