0981.118.313
Trang chủ / Dành cho cán bộ y tế / Tài liệu tham khảo

Tài liệu truyền thông: Tác hại của thuốc lá

Có 0 bình luận trong chủ đề này
 
Mẫu tài liệu truyền thông: Tác hại của thuốc lá & thuốc lào

Bản quyền Vquit.vn:

 

Vquit - Tác hại của thuốc lá và thuốc lào

Lưu ý: Ngoài việc sử dụng để cai thuốc cho bản thân, mọi trường hợp sử dụng tài liệu này cho các mục đích khác cần được sự cho phép của ban quản trị Vquit. 

Liên hệ:  Viện nghiên cứu y - xã hộc học (website - www.isms.org.vn)
Các bài viết khác:
Dược phẩm hỗ trợ
Tin nhắn cai thuốc
LIÊN HỆ - TRỢ GIÚP
Đăng ký nhận tin mới x
Đăng ký