0981.118.313
Trang chủ / Kiến thức chung / Thiệt hại kinh tế do hút thuốc lá
Chi phí thực sự của hút thuốc lá

Chi phí thực sự của hút thuốc lá

Ở Mỹ, sử dụng thuốc lá vẫn là nguyên nhân hàng đầu nhưng có thể ngăn ngừa được của bệnh tật và chết sớm. Theo ước tính, có khoảng 55,8 triệu công dân Mỹ hút thuốc lá. Thống kê về tỷ lệ người sử dụng các sản phẩm của thuốc lá trong năm 2013 ở Mỹ đã chỉ ra có 12,4 triệu người hút thuốc lá; 8,8 triệu người hút thuốc lá không có khói; Và 2,3 triệu người hút thuốc lào. Những phát hiện từ chương trình Tobaco Atlas lần thứ 5 dưới đây sẽ chỉ ra những tác hại về ...
Dược phẩm hỗ trợ
Tin nhắn cai thuốc
LIÊN HỆ - TRỢ GIÚP
Đăng ký nhận tin mới x
Đăng ký