0981.118.313
Trang chủ / Dành cho cán bộ y tế / Video - Tình huống
Tình huống 1: Nhìn thấy và làm việc với người hút thuốc

Tình huống 1: Nhìn thấy và làm việc với người hút thuốc

Video được Vquit xây dựng với mục đích hướng dẫn cán bộ y tế thảo luận với người cai thuốc về các yếu tố kích thích và biện pháp đối phó trong quá trình cai thuốc. Thảo luận yếu tố kích thích hút thuốc và biện pháp đối phó với tình huống: Nhìn thấy và làm việc với người hút thuốc   Lưu ý: Ngoài việc sử dụng để cai thuốc cho bản thân, mọi trường hợp sử dụng tài liệu này cho các mục đích khác cần được sự cho phép của ban quản trị Vquit.  Liên hệ:  Viện nghiên cứu y - xã ...
Video được Vquit xây dựng để hỗ trợ cán bộ y tế trong việc tư vấn bệnh nhân cai thuốc lá tại nhà. Lưu ý: Bản quyền của tài liệu thuộc về Vquit Ngoài việc sử dụng để cai thuốc cho bản thân, mọi trường hợp sử dụng tài liệu này cho các mục đích khác cần được sự cho phép của ban quản trị Vquit.
Dược phẩm hỗ trợ
Tin nhắn cai thuốc
LIÊN HỆ - TRỢ GIÚP
Đăng ký nhận tin mới x
Đăng ký