0981.118.313
Trang chủ / Dành cho cán bộ y tế / Video - Tình huống

Tình huống 2: Ở nhà tiếp xúc thường xuyên với người hút thuốc

Có 0 bình luận trong chủ đề này

 Video được Vquit xây dựng với mục đích hướng dẫn cán bộ y tế thảo luận với người cai thuốc về các yếu tố kích thích và biện pháp đối phó trong quá trình cai thuốc.

Tình huống: Ở nhà tiếp xúc thường xuyên với người hút thuốc


 
Lưu ý: Ngoài việc sử dụng để cai thuốc cho bản thân, mọi trường hợp sử dụng tài liệu này cho các mục đích khác cần được sự cho phép của ban quản trị Vquit.
Các bài viết khác:
Dược phẩm hỗ trợ
Tin nhắn cai thuốc
LIÊN HỆ - TRỢ GIÚP
Đăng ký nhận tin mới x
Đăng ký