0981.118.313
Trang chủ / Dành cho cán bộ y tế / Tài liệu tham khảo

Tài liệu: Vai trò của việc điều trị sử dụng thuốc lá trong chương trình kiểm soát thuốc lá toàn diện

Có 0 bình luận trong chủ đề này
Điều trị phụ thuộc thuốc lá là một cấu phần quan trọng của chương trình kiểm soát thuốc lá toàn diện. Điều quan trọng là cung cấp cho người sử dụng thuốc lá càng nhiều hỗ trợ càng tốt trong việc thay đổi hành vi của họ. Hoặc nếu không, họ sẽ áp dụng bất cứ cách cai thuốc nào mà họ có thể tìm thấy.

Thấu hiểu được những khó khăn mà người hút thuốc đang gặp phải trong quá trình cai thuốc lá. Vquit xây dựng và chia sẻ bộ tài liệu dành cho cán bộ y tế đọc và tham khảo trong quá trình hỗ trợ và điều trị cai nghiện thuốc lá tại cộng đồng:
- Quy trình chi tiết tư vấn cai thuốc lá/ thuốc lào.
- Tổng quan về sử dụng thuốc lá/ thuốc lào, tác hại của thuốc lá/ thuốc lào và lợi ích của cai thuốc lá/ thuốc lào.
- Vai trò của việc điều trị sử dụng thuốc lá trong chương trình kiểm soát thuốc lá toàn diện.
- Phụ thuộc thuốc lá/ thuốc lào.
- Thuốc điều trị cai thuốc lá/ thuốc lào
Bài giảng “Vai trò của việc điều trị sử dụng thuốc lá trong chương trình kiểm soát thuốc lá toàn diện” nằm trong bộ tài liệu đào tạo cho cán bộ y tế về tư vấn và điều trị cai nghiện thuốc lá/ thuốc lào của Viện nghiên cứu Y – Xã hội học.

 Báo cáo về điều trị cai nghiện thuốc lá tại Việt Nam
Báo cáo của WHO về điều trị cai nghiện thuốc lá tại Việt Nam

 
Bài giảng nhằm cung cấp những thông tin về những chính sách kiểm soát thuốc lá có thể thúc đẩy mọi người ngừng hút thuốc và làm tăng nhu cầu cần điều trị cai nghiện thuốc lá, bao gồm:
  • Điều 14 trong Công ước khung của Tổ chức Y tế thế giới về kiểm soát thuốc lá (FCTC WHO) tuyên bố rằng, mỗi nước sẽ phát triển và phổ biến các hướng dẫn phù hợp, toàn diện và tích hợp các hướng dẫn dựa trên các bằng chứng khoa học và thực tiễn tốt nhất, có tính đến hoàn cảnh và các ưu tiên quốc gia, và cần áp dụng các biện pháp hiệu quả để thúc đẩy việc cai nghiện thuốc lá và phương pháp điều trị đầy đủ cho sự phụ thuộc vào thuốc lá”.
  •  Luật phòng chống tác hại thuốc  lá quốc gia: được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2012 và có hiệu lực từ ngày 1/5/2013. Luật này quy định các biện pháp giảm nhu cầu, các biện pháp giảm nguồn cung cấp và các biện pháp đảm bảo phòng, chống tác hại thuốc lá. Luật có các điều khoản quy định về tổ chức điều trị cai nghiện thuốc lá.
  •  Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 quy định chi tiết thi hành luật phòng, chống tác hại thuốc lá về một số biện pháp phòng, chống tác hại thuốc lá. Nghị định này cũng quy định về điều kiện thành lập và tổ chức hoạt động cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá, chuyển địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá thành địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và tăng diện tích in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá.
  •  Chiến lược Quốc gia về kiểm soát thuốc lá, ban hành bởi Thủ tướng Chính phủ ngày 25 tháng  1 năm 2013, dựa trên Luật phòng, chống tác hại thuốc lá.
Bên cạnh đó tài liệu cũng cung cấp thêm những thông tin về hoạt động cai nghiện và tư vấn cai nghiện thuốc lá tại Việt Nam và báo cáo của WHO về điều trị cai nghiện thuốc lá tại Việt Nam.

 
Để biết thêm thông tin chi tiết trong bài giảng, anh/ chị có thể download bài giảng:
>>> Vai trò của việc điều trị sử dụng thuốc lá trong chương trình kiểm soát thuốc lá toàn diện

Hãy cùng đọc và chia sẻ nhé!

Tài liệu thuộc bản quyền của vquit.vn ,
Vui lòng ghi rõ nguồn vquit.vn khi sao chép nội dung.


Các bài viết khác:
Dược phẩm hỗ trợ
Tin nhắn cai thuốc
LIÊN HỆ - TRỢ GIÚP
Đăng ký nhận tin mới x
Đăng ký